top of page

המחזה ׳יש תורם׳ עוסק בחששות מהשפעות הקדמה על נפש האדם. הוא עושה זאת דרך התבוננות על התרבות הכוללת, מחיי הקיבוץ ועד לחזון דניאל ולסיפור מגדל בבל. בעוד שמחזהו המקורי של אריאל עוסק בהשפעות המהפכה התעשייתית והפכית האדם למכונה, מנסה העיבוד המחודש לבחון את השפעות המהפכה הדיגיטלית ולשאול איזה מקום נותר לאנושי בעולמנו.

״ואת שוכבת עם לבך הפגום וממתינה שיחליפו לך אותו בלב תקין. את יודעת שבשביל זה צריך מישהו למות, אז את פשוט מחכה שמישהו כבר ימות, ואפילו שמחה במותו, ואפילו מתפללת. ושמחת ניצול מתערבת בצער אבל.״

יש תורם
עיבוד מחודש למחזה יחיד גנוז מאת מאיר אריאל

מחזה ובימוי: יונתן בלומנפלד

לחנים וניהול מוזיקלי: אוריאל הרמן

שחקניות: יעל שטולמן וטל (טולה) בן ארי

נגנים: אוריאל הרמן, יונתן בלומנפלד, חיים פסקוף

ליווי אומנותי: יעל טל

ייעוץ: ד״ר מאיר בוזגלו

בית אביחי, 2018

bottom of page